Väderstad Rapid 400C Säkombination

PDF
Väderstad Rapid 400C Säkombination
Väderstad Rapid 400C Säkombination
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 2
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 3
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 4
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 5
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 6
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 7
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 8
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 9
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 10
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 11
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 12
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 13
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 14
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 15
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 16
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 17
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 18
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 19
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 20
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 21
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 22
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 23
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 24
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 25
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 26
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 27
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 28
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 29
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 30
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 31
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 32
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 33
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 34
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 35
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 36
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 37
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 38
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 39
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 40
Väderstad Rapid 400C Säkombination Bild 41
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/41
PDF
52.000 €
≈ 49.640 CHF
Verkäufer kontaktieren
Marke:  Väderstad
Modell:  Rapid 400C
Typ:  Säkombination
Baujahr:  2018
Standort:  Ungarn Szeged
Anzeigendatum:  06.06.2024
Agronetto ID:  AQ39697
Beschreibung
Arbeitsbreite:  4 m
Zustand
Zustand:  gebraucht

Weitere Informationen — Väderstad Rapid 400C Säkombination

Englisch
4 m working width, 32 rows, +BioDrill small seed drill unit, 4350 l seed tank, iPad, E-Services, 794 hectare done

Specification:
Year: 2018
Hectare done: 794 ha

BioDrill small seed drill unit
CrossBoard Heavy Disc disc cultivation unit with hydraulic trowel
Coulter pressure min/max: 90/230 kg
Digitroll Seed Monitoring System
Front Pivot compaction wheel (responsible for compaction between tractor wheels)
E-Services terminal (Gateway system), uses its own WiFi network so no internet connection is required for operation. The data for the machine is stored in the Gateway system.
Number of hydraulic couplings: 2-4 pairs of double acting (2-4 DA) + return branch
Hydraulically driven seed feed (current speed values are obtained from the radar), insensitive to vibration and slope angle changes
Hydraulic pressure indicators
Tyre: 190/95-15 Vaderstad (BKT)
Tracking calf
Road lighting installation
Capacity of the seed tank: 4350 l (with divisible internal capacity, variable volume)
Seed row spacing: 125 mm
Scale in separate box
Minimum hydraulic demand: 80 litres/min, 200 bar
Working width: 4 metres
Working speed (recommended): 10-14 km/h
Number of fertiliser bars: 16
Fertiliser row spacing: 250 mm
Tarpaulin
Offset compaction wheel arrangement (every second wheel is connected to a separate beam (reduces traction, risk of soil contraction and vibration during operation).
Radar
SDA disc diameter: 450 mm
Number of seed coulters: 32
Diameter of coulter discs: 410 mm
Transport height: 3,2 m
Transport width: 4,05 metres
Tractive power requirement: min. 130 hp
"X" shaped disc stackers with 150 kg pressure

With the BioDrill seeder, you can sow grasses, cover crops and other small seeded plants at the same time as the main crop, while also spreading micro-granules and slug pellets. The modern design makes it easy to fill, calibrate and operate the seeder. In a single pass, the seedbed is prepared, sown and levelled and the sown surface compacted.

Thanks to the iPad-based Vaderstad E-Control, calibration of the seeder is easy. The latest version of E-Control software can be easily downloaded from the manufacturer's website. With a single touch of the control panel you can, for example, adjust the working depth, change the seed rate, or check the quality of the seed, all while working.

Hungarian first owner!

The description is for information only. We reserve the right to make changes, errors and omissions. This advertisement does not constitute an offer.
Akár lízingre 10% + Áfa önerővel! 4m, 32 sor, +BioDrill aprómagvető egység, 4350 literes magtartály, iPad, E-Services, 794 hektárt vetett

Részletes specifikáció:
Gyártási év: 2018
Összes vetett terület: 794 hektár

BioDrill aprómagvető egység
CrossBoard Heavy Disc tárcsás művelő egység hidraulikus simítóval
Csoroszlyanyomás min/max: 90/230 kg
Digitroll vetésellenőrző rendszer
Elől Pivot tömörítő kerék (a traktor kerekei közötti tömörítésért felelős)
E-Services terminál (Gateway rendszer), saját WiFi hálózatot használ így nem szükséges internet kapcsolat a működéshez. A géphez tartozó adatokat a Gateway rendszer tárolja.
Hidraulika csatlakozók száma: 2-4 pár kettős működésű (2-4 DA) + visszafolyó ág
Hidraulikus meghajtású magadagolás (aktuális sebesség értékeket a radartól kapja), nem érzékeny sem a vibrációra, sem a lejtésszög megváltozására
Hidraulikus nyomjelzők
Kerékméret: 190/95-15 Vaderstad (BKT gumik)
Követőborona
Közúti világítás kiépítés
Magtartály űrtartalom: 4350 liter (osztható belső űrtartalommal, változtatható térfogattal)
Mag sortávolság: 125 mm
Mérleg külön dobozban
Minimum hidraulika igény: 80 liter/perc, 200 bar
Munkaszélesség: 4 méter
Munkasebesség (javasolt): 10-14 km/h
Műtrágyacsoroszlyák száma: 16
Műtrágyasorok távolsága: 250 mm
Takaróponyva
Offset tömörítőkerék elrendezés (minden második kerék külön gerendelyre kapcsolódik (csökkenti a vonóerő igényt, a talaj összehúzásának a kockázatát és a működés közbeni vibrációt.
Radar
SDA tárcsák átmérője: 450 mm
Vetőcsoroszlyák száma: 32
Vetőtárcsák átmérője: 410 mm
Szállítási magasság: 3,2 méter
Szállítási szélesség: 4,05 méter
Vonóerő igény: min. 130 Le
„X” alakban elhelyezett tárcsás csoroszlyák 150 kg nyomással

A BioDrill vetőegység segítségével fűfélék, takarónövények és egyéb aprómagvú növények vethetőek a főnövénnyel egy időben, ugyanakkor mikrogranulátumot és csigák gyérítésére szolgáló pelletet is kiszórhatunk a segítségével. A modern formatervezés megkönnyíti a vetőgép feltöltését, kalibrálását és üzemeltetését. Egy menetben magágyat készít, vet és egyengeti, tömöríti a vetett felszínt.

Az iPad alapú Vaderstad E-Control vezérlésnek köszönhetően a vetőgép kalibrálása egyszerűen végrehajtható. Az E-Control legfrissebb szoftver verziója egyszerűen letölthető a gyártó weboldaláról. vezeték nélkül kapcsolódik a munkagéphez. A kezelőfelület egyetlen érintésével pld. munkamélységet állíthatunk, megváltoztathatjuk a vetendő magmennyiséget, valamit ellenőrizhetjük a vetés minőségét, mindezt munka közben.

Magyarországi, első gazdától eladó!

LÍZING: Kedvező Széchenyi Lízing Max+ finanszírozással, FIX, FORINT alapú kamatozással!
GÉPTÖRÉS ÉS VAGYONBIZTOSÍTÁS: Szinte minden kockázatra kiterjedő, egyedi géptörés és vagyonbiztosítási konstrukciók is igénybe vehetők!

A leírás tájékoztató jellegű. A változtatás, tévedés és elírás jogát fenntartjuk. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

GÉP – LÍZING – BIZTOSÍTÁS - FUVAR
Lățime de 4 metri, 32 rânduri, +BioDrill uitate de semănare semințe mici, rezervor de 4350 litri, iPad, E-Services, a lucrat 794 ha

Specificație:
An de fabricație: 2018
Toate hectare: 794 ha

BioDrill - unitate de semințe mici
Unitate de cultivare cu discuri CrossBoard Heavy Disc cu spatula hidraulică
Presiune min/max: 90/230 kg
Sistem de monitorizare a semințelor Digitroll
Roată de compactare Front Pivot (responsabilă de compactarea între roțile tractorului)
Terminal E-Services (sistem Gateway), utilizează propria rețea WiFi, astfel încât nu este necesară o conexiune la internet pentru funcționare. Datele pentru utilaj sunt stocate în sistemul Gateway.
Număr de conectori hidraulici: 2-4 perechi cu dublă acțiune (2-4 DA) + ramura de retur
Alimentare semințelor acționată hidraulic (valorile vitezei curente sunt obținute de la radar), insensibilă la vibrații și la modificări ale unghiului de pantă
Indicatori de presiune hidraulică
Pneuri: 190/95-15 Vaderstad (BKT)
Urmăritori
Instalație de iluminat rutier
Capacitate rezervor: 4350 l (cu capacitate internă divizibilă, volum variabil)
Distanța dintre semințe: 125 mm
Cântar în cutie separată
Cerere hidraulică minimă: 80 litri/min, 200 bar
Lățime de lucru: 4 metri
Viteza de lucru (recomandată): 10-14 km/h
Număr de tije pentru îngrășăminte: 16
Distanța dintre rândurile de îngrășăminte: 250 mm
Prelata
Aranjament cu roți de compactare Offset (fiecare a doua roată este conectată la o grindă separată (reduce tracțiunea, riscul de contracție a solului și vibrațiile în timpul funcționării).
Radar
Diametrul discului SDA: 450 mm
Numărul de semănători: 32
Diametrul discurilor de semănat: 410 mm
Înălțimea de transport: 3,2 m
Lățimea de transport: 4,05 m
Puterea de tracțiune necesară: min. 130 CP
Discuri de semănare în formă de "X" cu presiune de 150 kg

Cu semănătoarea BioDrill, puteți semăna de exemplu iarbă și alte plante cu semințe mici în același timp cu cultura principală, în timp ce împrăștiați microgranulețe și granule pentru melci. Designul modern face ca semănătoarea să fie ușor de umplut, calibrat și operat. Dintr-o singură trecere, patul germinativ este pregătit, semănat și nivelat, iar suprafața semănată este compactată.

Datorită sistemului Vaderstad E-Control bazat pe iPad, calibrarea semănătorii este ușoară. Cea mai recentă versiune a software-ului E-Control poate fi descărcată cu ușurință de pe site-ul web al producătorului. Cu o singură atingere a panoului de control puteți, de exemplu, să reglați adâncimea de lucru, să modificați rata de însămânțare sau să verificați calitatea semințelor, totul în timp ce lucrați.


Unic proprietar din Ungaria!

Achiziție și prin leasing!

Descrierea este doar cu titlu informativ. Ne rezervăm dreptul de a face modificări, erori și omisiuni. Acest anunț nu constituie o ofertă.
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!

Ähnliche Anzeigen

Rapid 300c 52.500 € Säkombination 2021 10 m Ungarn, Hu-6710 Szeged